Firma "PROSAFEX" świadczy usługi w obszarze Bezpieczeństwa Pożarowego i Wybuchowego, a także w zakresie BHP dla wszelkich podmiotów gospodarczych.

Zadania z tych obszarów realizują pracownicy posiadający wyższe wykształcenie pożarnicze i studia podyplomowe BHP. Spełniają oni zatem, bez jakichkolwiek ograniczeń, wymagania kwalifikacyjne określone w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej, oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez profesjonalną obsługę przez osoby mające długoletnie doświadczenie w realizacji tych zadań w zakładach przemysłu chemicznego, motoryzacyjnego, metalurgicznego.

Oferujemy w szczególności:

 • Pełną obsługę podmiotów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bhp w ramach outsourcingu.
 • Okresowe audyty i oceny stanu zabezpieczenia p.poż i bhp zakładów i obiektów.
 • Opracowywanie "Instrukcji Bezpieczeństwa" dla obiektów.
 • Opracowywanie "Dokumentów Zabezpieczenia Przed Wybuchem".
 • Ustalanie normatywów wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Przygotowanie zakładów i obiektów do ewakuacji.
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp.
 • Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy.
 • Ekspertyzy w zakresie możliwości i alternatywnego spełnienia przepisów p.poż i bhp.

Każde z naszych działań jest ukierunkowane na osiągnięcie trzech celów:

 • bezpieczeństwa pracowników,
 • bezpieczeństwa mienia zakładu,
 • najwyższej satysfakcji naszych Klientów.

Kontakt

Zbigniew Kuczera
ul. Orzeszkowej 8
43-400 Cieszyn
tel.: 605 066 908
e-mail: zbigniew.kuczera@prosafex.pl

 
© 2009 copyright by Prosafex | All rights reserved